A Társasági adó alapjának meghatározása
Írta: Tímea Kocsis
2 szept, 2020
Adótanácsadás · Könyvelés

Magyarországon van vállalkozása, vagy tervez céget alapítani? Akkor ez nagyon fontos információ Önnek.

Magyarországon Európában egyedülállóan alacsony a nyereséget terhelő adó, mindössze 9%!

A Magyarországon vállalkozási tevékenységgel rendelkező adóalanyok megszerzett jövedelme után társasági adót fizetnek, mely 2017.január 1-től egységesen 9%, mely nagyon kedvező mérték világviszonylatban is, tehát érdemes a külföldi vállalkozásoknak ezzel számolni adótervezés során.

Az adó alapját a tárgyévi számviteli beszámolóban kimutatott adózás előtti eredményből kiindulva kell megállapítani a tao tv. által előírt korrekciós tételeket figyelembe véve. Ezen korrekciós tételek az adóalap védelmét szolgálják, bizonyos számvitelben elszámolt költségeket, ráfordításokat nem ismer el a tao tv, ezért azokkal korrigálni kell.

Jellemző adóalap korrekciós tételek (nem teljes a felsorolás):

 • Veszteség elhatárolás

A korábbi adóévek elhatárolt vesztesége az e nélkül számított adóévi adóalap 50 százalékáig számolható el az adózás előtti eredmény csökkentéseként.

 • Céltartalék

Meg kell növelni az adózás előtti eredményt – a kettős könyvvitelt vezető adózóknak – az adóévben a várható kötelezettségekre és a jövőbeni költségekre képzett céltartalék, illetve céltartalékot növelő összeg adóévi ráfordításként elszámolt összegével, míg az említett céltartalékok felhasználása következtében elszámolt adóévi bevétel csökkenti az adózás előtti eredményt.

 • Értékcsökkenés

Az adóalapját növeli a számviteli tv. szerint elszámolt ÉCS, és csökkenti a TAO tv. szerinti ÉCS.

 • Kapott (járó) osztalék részesedés

Az ilyen jogcímen kapott bevétel csökkenti az adóalapját, amennyiben nem ellenőrzött külföldi társaságtól származik.

 • Fejlesztési tartalék

Az adózó döntése szerint – a jövőbeni beruházásaira – fejlesztési tartalékot képezhet. Ha él ezzel a lehetőséggel, akkor csökkenti az adózás előtti eredményét az eredménytartaléknak az adóévben lekötött tartalékba átvezetett és az adóév utolsó napján lekötött tartalékként kimutatott összege (fejlesztési tartalék), de legfeljebb az adóévi adózás előtti nyereség 50%-a és legfeljebb adóévenként 10 milliárd forint.

 • Bírságok, jogkövetkezmények

Növelik az adózás előtti eredményt: 

 • a jogerős határozatban megállapított bírság, amelyet a jogszabályi előírások megsértése miatt kell fizetni. (Nem minősül bírságnak – így nem növelő tétel – a szerződéses kapcsolatban álló felek között felszámított kötbér, Ptk. szerinti késedelmi kamat)
 • az Art., Air., Tbj. szerinti jogkövetkezmények (mulasztási bírság, késedelmi pótlék, adóbírság) ráfordításként elszámolt összege, az önellenőrzési pótlék kivételével
 • Alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés

Csökkenthető az adózás előtti eredmény az adózó saját tevékenységi körében – saját célra, vagy megrendelésre, illetve kutatás-fejlesztési megállapodás alapján adóévben felmerült közvetlen költségének a kapott támogatással, valamint a belföldi illetőségű társasági adóalanytól, a külföldi vállalkozó belföldi telephelyétől és az egyéni vállalkozótól igénybe vett kutatási szolgáltatással csökkentett értéke 100 százalékával.

 • Kapcsolt vállalkozások között alkalmazott árak

A kapcsolt vállalkozások egymás között a szokásos piaci áron kötelesek elszámolni. Amennyiben ettől eltérnek, tehát alacsonyabb, vagy magasabb áron számolnak el, akkor a piaci árhoz viszonyított különbözet összegét adóalap növelő tételként kötelesek figyelembe venni.

 • Adomány és támogatás kedvezménye

Csökkenti az adózás előtti eredményt a közhasznú szervezetnek a közhasznú tevékenysége támogatására – bármely formában: pénz, eszköz, szolgáltatás – nyújtott adomány összegének 20 százaléka, illetve tartós adományozási szerződés esetén az adomány összegének 40 százaléka. Továbbá a Magyar Kármentő Alapnak, a Nemzeti Kulturális Alapnak, a Kárenyhítési Alapnak önkéntesen, nem jogszabályi kötelezés alapján, vagy a felsőoktatási intézménynek felsőoktatási támogatási megállapodás keretében adott támogatás, juttatás, eszköz, szolgáltatás bekerülési értékének 50 %-a, de együttesen legfeljebb az adózás előtti eredmény összege.

Az így kapott pozitív adóalap 9%-a lesz a számított társasági adó, mely tovább csökkenthető a látvány-csapatsport és filmalkotás támogatásának összegével a számított adó max 80%-ig.

A látvány-csapatsport és filmalkotás támogatása jogcímen juttatott támogatás az arra jogosult szervezeteknek adórendelkezés formájában tehető meg a TAO előlegekből, az adóelőleg kiegészítés összegéből, vagy az év végi TAO bevallásban az éves adó terhére. Erre külön rendszeresített nyomtatvány van, melyet elektronikusan kell az adóhatóság részére lejuttatni a kapcsolódó adóigazolással együtt, melyet előzetesen a támogatott szervezet felettes, ellenőrző szerve bocsátott ki az adóalany támogató nevére. 

A fentieket figyelembe véve a fizetendő társasági adó levezetése a következő:

+ Adóévi bevételek 

– Adóévi költségek, ráfordítások 

± Adózás előtti eredmény 

– Csökkentő korrekciós tételek 

+ Növelő korrekciós tételek 

± Adóalap 

(+) Adóalap x 9%

= Számított társasági adó 

− Adókedvezmény 

= Fizetendő adó

Amennyiben tervezi, hogy üzletét Magyarországra hozza, adótippekért keresse meg a ProacTeam Hungary-t, adótanácsadóink készséggel állnak rendelkezésére, hogy eligazítsák Önt az adójogszabályok útvesztőjében.

Hogyan kerülje el az adóbírságot? Kérje adótanácsadónk segítségét.

Támogatásban részesíteni közhasznú szervezeteket? Ebben is tudunk segíteni, partnereink segítségével összehozzuk Önt a támogatni kívánt szervezettel és segítünk a jogszabályoknak megfelelő támogatási és szponzorációs szerződések megírásában is.

Kérje árajánlatunkat még ma!

További bejegyzések

2022-es adóváltozások Magyarországon

2022-es adóváltozások Magyarországon

2022. január 1-től meglehetősen sok adót érintő változás van, ami a munkavállalókra és munkáltatókra vonatkozik. A minimálbér és garantált bérminimum összege emelkedik 2022. január 1-től. A minimálbér bruttó 200.000 forint, a garantált bérminimum bruttó 260.000...

Termékértékesítés adózása – ÁFA

Termékértékesítés adózása – ÁFA

Az ÁFA törvényben különböző szabályok vonatkoznak a szolgáltatások nyújtására és külön a termékértékesítésre. Ha Magyarországon végez üzleti tevékenységet, ezzel érdemes tisztában lenni. Mi az a termékértékesítés? A termékértékesítés az, amikor egy megfogható...

A személyi jövedelemadó Magyarországon

A személyi jövedelemadó Magyarországon

Mikor kell személyi jövedelemadó bevallást készítenem? Amennyiben belföldi illetőségű magánszemély vagy, és rendelkezel jövedelemmel, minden évben a tárgyévet követően minden megszerzett jövedelemről adóbevallást kell készíteni. A határidő: a következő év május 20....

2021-es adóváltozások Magyarországon

2021-es adóváltozások Magyarországon

A korábbi évekhez képest meglepő módon 2021. január 1-től kevés adót érintő változás van, ami a munkavállalókra vonatkozik. 2021. január hónapra a minimálbér bruttó 161.000 forint, a garantált bérminimum bruttó 210.600 forint volt. 2021. február 1-től 4%-os emelésről...

A belföldi ÁFA levonás szabályai

A belföldi ÁFA levonás szabályai

Az adólevonási jog korlátozását az ÁFA törvény 124.§-ban találjuk, mely taxative megmondja, hogy mely gazdasági események esetén nem vonható le egyáltalán, vagy csak részben az ÁFA. Amit ebben a felsorolásban nem találunk, arra érvényesíthetjük az adólevonási jogunk....

Osztalékelőleg fizetés szabályai

Osztalékelőleg fizetés szabályai

Jól működő és jövedelmező a vállalkozása? Szeretne már évközben is osztalékhoz jutni, nem csak az évet követően jövőre? Ha igen, van rá megoldás. Év közben is van lehetőség osztalékelőleg kifizetésre. A számviteli törvény kimondja, hogy a társaság tulajdonosai az...